PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khi thao tác mua hàng trên website, quý khách hàng vui lòng chọn thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Nếu chọn phương thức chuyển khoản: sau khi quý khách hàng chuyển khoản, chụp hóa đơn chuyển email cho công ty, công ty sẽ chuyển hàng ngay cho khách hàng.  

Quý khách hàng vui lòng ghi nội dung chuyển tiền: Họ tên người mua hàng và số toa mua hàng. Ví dụ: Nguyễn Văn Thắng, toa 00333.
 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

1. Nguyễn Huy Thông

Vietcombank An Giang

0151000516594

 2. Lê Thanh Hồng

Eximbank An Giang

150214849201168

TIỀN MẶT

Khách hàng nhận hàng thì thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng hoặc thanh toán tại chành khi đến nhận hàng.