thương hiệu thongrice

VỚI LÒNG NHIỆT QUYẾT, ĐAM MÊ CÂY LÚA HẠT GẠO VÀ KINH NGHIỆM CÓ ĐƯỢC, CÔNG TY THONGRICE XÂY DỰNG “THƯƠNG HIỆU GẠO THONGRICE” VỚI NHỮNG SẢN PHẨM GẠO TỐT NHẤT VÀ CHẤT LƯỢNG NHẤT.